Επιστροφές Προϊόντων

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Βάσει της μεταξύ μας σύμβασης, δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από οποιαδήποτε αγορά εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Δεν είναι απαραίτητο να δοθεί εκ μέρους σας οποιαδήποτε εξήγηση για την εν λόγω επιλογή σας. Το προϊόν ή τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, φορεθεί ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής τους. Η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένα ώστε να μην υποστούν φθορά κατά τη μεταφορά τους.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή είναι δυνατή εφόσον αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση moschosspyros@gmail.com με ένδειξη «επιστροφή» και αναφορά του κωδικού παραγγελίας, καθώς και συμπληρωμένη την αίτηση υπαναχώρησης που μπορείτε να βρείτε εδώ. Ενναλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 26510-20542 εντός της ως άνω προθεσμίας (14 ημέρες).

Επισημαίνεται ότι,  τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

Κάθε προϊόν θα πρέπει να αποσταλεί στη συσκευασία στην οποία παρελήφθη, με την ταχυδρομική εταιρεία Speedex με την οποία συνεργαζόμαστε και με δικά μας έξοδα, εφόσον οι αλλαγές της ίδιας παραγγελίας δεν υπερβαίνουν τη μία φορά. Σε περίπτωση που η αποστολή γίνει με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν εσάς.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που καταβάλατε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παραλάβαμε το προϊόν και εφόσον πληροί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Το ποσό θα επιστραφεί κατά τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επελέγη κατά την παραγγελία.

Προσοχή! Η επιστροφή χρημάτων αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ηλεκτρονικές αγορές και όχι τις αγορές από φυσικό κατάστημα.

Τέλος, επιστροφές χρημάτων δεν πραγματοποιούνται στα είδη προσφοράς.

Στην περίπτωση που η αποστολή της παραγγελίας σας έγινε στην Κύπρο, τότε τα έξοδα αποστολής της αλλαγής ή επιστροφής σας επιβαρύνουν εσάς.

Δικαίωμα επιστροφής-αντικατάστασης

Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, ο αγοραστής δικαιούται πέρα από το να υπαναχωρήσει, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω,  εναλλακτικά χωρίς επιβάρυνσή του: α) επισκευή του προϊόντος ή β) αντικατάστασή του ή γ) αναλογική προς το ελάττωμα μείωση του τιμήματος.

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον:

Η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή παραδίδεται είδος άλλο από αυτό της παραγγελίας ή λάθος ποσότητα ή ελαττωματικό προϊόν ή κατεστραμμένη συσκευασία. Ο καταναλωτής θα πρέπει επικοινωνήσει με το κατάστημα εντός 48 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος στο τηλέφωνο 26510-20542 ή στο email: moschosspyros@gmail.com και να συμπληρώσει την online φόρμα επιστροφής προϊόντων η οποία είναι εδώ, προκειμένου να επισημάνει το πρόβλημα και να εγκριθεί η επιστροφή του. Εφόσον πρόκειται για προϊόν, που δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται εντός της συσκευασίας του στην κατάσταση που παρελήφθη. Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και την απόδειξη παραλαβής και να βρίσκεται μέσα στην αρχική του συσκευασία.

Οι επιστροφές πραγματοποιούνται με την ταχυδρομική εταιρεία Speedex, με την οποία συνεργάζεται η Επιχείρησή μας και με δική μας επιβάρυνση. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το www.moschosspyros.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, και να προβεί μονομερώς σε μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι της απαίτησης του πελάτη.